Helderheid over de kosten van uw advocaat zijn voor u als cliënt van groot belang. Reus Advocatuur te Assen werkt daarom met een uurtarief zonder opslag voor kantoorkosten. Daarnaast is het mogelijk om prijsafspraken te maken.

Werkzaamheden op betalende basis

Als cliënt wilt u graag duidelijkheid over de kosten, daarom houdt Reus Advocatuur het simpel. Er wordt gewerkt met een uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van het type zaak, alsmede de spoedeisendheid. U kunt contact met kantoor opnemen voor meer informatie. Reus Advocatuur rekent geen opslag voor kantoorkosten! Overige kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, portokosten en bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van uittreksels komen wel voor uw rekening.

Rechtsbijstandverzekering?

Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u wellicht gebruik maken van de dienstverlening van de hippisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Voor meer informatie kunt u contact met kantoor opnemen: 0592- 269 881

Prijsafspraak

Indien gewenst, kunt u ervoor kiezen om een prijsafspraak te maken. Reus Advocatuur zal dan een offerte uitbrengen met het geschatte aantal te werken uren en u vervolgens een prijsvoorstel doen.

Voorschotbedrag en opschorting werkzaamheden

Bij alle cliënten zal Reus Advocatuur een voorschot in rekening brengen. Pas na voldoening van het voorschotbedrag zal een verdere aanvang met de werkzaamheden worden genomen. Reus Advocatuur behoudt zich het recht voor om bij openstaande vorderingen haar werkzaamheden op te schorten.

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Op alle werkzaamheden van Reus Advocatuur zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Tevens is de klachten en geschillenregeling van toepassing.

Privacy

Reus Advocatuur is als kantoor en advocaat gebonden aan de voor advocaten geldende regels en geheimhouding. Door het verstrekken van uw opdracht aan kantoor gaat u expliciet akkoord met de verwerking en bewaring van uw gegevens door Reus Advocatuur. Reus Advocatuur zal uw gegevens enkel aanwenden in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden in uw dossier.