Waarom is er de specialisatie hippisch recht? In het wetboek zal men geen wetsartikelen vinden die speciaal voor juridische paardenzaken zijn geschreven, maar toch zijn er advocaten die gespecialiseerd zijn in hippisch recht, ook wel paardenadvocaat genoemd. Hippisch recht ziet dus niet op speciale wetsartikelen, maar op de specifieke paardenkennis van de advocaat.

Een in hippisch recht gespecialiseerde advocaat is bekend in de paardenwereld, heeft kennis van en affiniteit met paarden en paardenmensen. De paardenwereld is een kleine maar ook een aparte op zichzelf staande wereld. Een advocaat die bekend is met deze wereld is daarom een pre. Daarnaast is het voor u zeer gemakkelijk dat u in 'paardentaal' uw verhaal kunt doen, zonder dat de advocaat geen flauw benul heeft waar u het nu eigenlijk over heeft. De advocaat zal goed met u kunnen communiceren en door de eigen kennis sneller tot de kern van het probleem en de oplossing kunnen komen.

De in hippisch recht gespecialiseerde advocaat is vervolgens in staat om uw verhaal in 'paardentaal' voor de rechter om te zetten in een juridisch verhaal. Door de specialisatie van de paardenadvocaat weet deze met welke wetsartikelen en hippische jurisprudentie dit juridische verhaal gemotiveerd kan worden.

Met welke paardenzaken krijgt een in hippisch recht gespecialiseerde advocaat zoal te maken? De berichten in de media bevestigen dat er veel juridische geschillen in de paardenwereld zijn. De geschillen met betrekking tot paarden zijn zeer divers. U kunt hierbij denken aan (ver)koopgeschillen, geschil over het eigendom van een paard, verborgen gebreken bij een paard, het leggen van beslag op een paard, geschil over de pensionstalling, geschil over de training en bijvoorbeeld aansprakelijkheidskwesties.

Een paardenadvocaat kan uiteraard ook een adviserende en een preventieve rol hebben. U kunt hierbij denken aan het laten opstellen van contracten of het geven van advies voor bijvoorbeeld het opstarten van een eigen paardenbedrijf.

Bij hippisch recht kunt u aan de volgende juridische punten en onderwerpen, waarbij een paard centraal staat, denken:

Koop en verkoop van paarden en pony's

 • verborgen gebreken bij een paard;
 • ontbinding van de overeenkomst m.b.t. de (ver)koop van een paard;
 • betaling van de koopprijs;
 • onderzoeksplicht van de koper van een paard;
 • mededelingsplicht van de verkoper van een paard;
 • opstellen en beoordelen van (ver)koopcontract m.b.t. een paard;
 • levering en risico-overdracht van een paard;
 • enzovoort.

Aansprakelijkheid

 • aansprakelijkheid paardenbezitter;
 • aansprakelijkheid beroepsmatige gebruiker van een paard;
 • aansprakelijkheid pensionhouder;
 • aansprakelijkheid dierenarts;
 • aansprakelijkheid instructeur;
 • aansprakelijkheid werkgever;
 • enzovoort.

Pension & training

 • pensionklanten die de rekeningen niet betalen;
 • verkeerde verzorging en/of training;
 • vergoeding trainingskosten;
 • opstellen en beoordelen van pensionstallingsovereenkomsten;
 • opstellen en beoordelen van trainingsovereenkomsten;
 • aansprakelijkheid trainer en pensionhouder;
 • enzovoort.

Divers

 • beslag laten leggen op een paard;
 • verweer voeren in een KNHS tuchtkwestie;
 • ontevreden over een gekocht zadel;
 • ontevreden over de reparatie van een trailer;
 • afnemer die de rekeningen van de voerleverancier niet voldoet;
 • enzovoort.

Bovenstaande zijn slechts een paar voorbeelden van paardenzaken die zich in de hippisch recht praktijk kunnen voordoen en waarbij de paardenadvocaat u kan adviseren.

Mocht uw juridische paardenprobleem er niet tussen staan, neem dan gerust contact op met de paardenadvocaat van Reus Advocatuur om na te vragen of zij u bij kan staan.

Rechtsbijstandverzekering?

Ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u wellicht gebruik maken van de dienstverlening van de hippisch recht advocaat van Reus Advocatuur. Voor meer informatie kunt u contact met kantoor opnemen: 0592- 269 881

Lezing hippisch recht

Advocaat voor paardenzaken Femke de Reus geeft met enige regelmaat lezingen op het gebied van hippisch recht. De lezingen die zij geeft zijn afgestemd op de juridische leek en dus voor iemand zonder juridische achtergrond goed te volgen. Tijdens de lezing zal zij gebruikmaken van diverse praktijkvoorbeelden en diverse tips voor in de praktijk geven. Voor meer informatie kunt u contact met kantoor opnemen: 0592- 269 881