Klaas heeft zijn springpaard op stal gezet bij Piet, zodat Piet het paard kan trainen en in de sport uit kan brengen.

Het is de bedoeling dat het paard voor een dikke prijs zal worden verkocht, waarna Piet 25% van de verkoopprijs als vergoeding zal ontvangen. Klaas en Piet verkeren in de veronderstelling dat zij voldoende hebben afgesproken.

Maar hoe zit het als het paard na 2 jaar nog steeds niet is verkocht? Krijgt Piet dan een tussentijdse vergoeding? En wat als het paard in verband met een stalondeugd voor een laag bedrag wordt verkocht. Moet Piet dan genoegen nemen met slechts 25% van de verkoopprijs?

In de paardenwereld wordt met enige regelmaat een paard in verband met de training ergens anders ondergebracht. Denk hierbij aan een springpaard dat bij een professionele springruiter op stal komt te staan, een jong paard dat elders zadelmak wordt gemaakt, een paard dat elders keuringsklaar wordt gemaakt of een paard dat voor de verkoop op een handelsstal wordt gestald waar het paard tussentijds zal worden getraind.

Over het algemeen zullen trainingsovereenkomsten goed verlopen, maar helaas gaat er in de praktijk wel eens iets mis. Dit artikel is geschreven met de bedoeling om de trainer en de paardeneigenaar vooraf aan het sluiten van een trainingsovereenkomst stil te laten staan bij een aantal (juridische) aandachtspunten van de trainingsovereenkomst. Want voorkomen is immers beter dan genezen!

Afspraken schriftelijk vastleggen

Het lijkt inmiddels een open deur, maar het kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Bevestig gemaakte afspraken schriftelijk! Dit kan achteraf discussie en bewijsproblemen beperken.

Enkele aandachtspunten

Hierna volgen enkele aandachtspunten om bij stil te staan alvorens men een trainingsovereenkomst zal sluiten.

  • Spreek af of de trainer zijn vergoeding zal ontvangen na een bepaalde inspanning of een bepaald resultaat.

Piet en Klaas kunnen afspreken dat Piet maandelijks voor zijn training een vergoeding zal ontvangen. Zij kunnen ook afspreken dat Piet pas recht heeft op een vergoeding indien het paard in de klasse M wordt uitgebracht of bijvoorbeeld wanneer het paard wordt verkocht. Nadeel hierbij is dat de vergoeding afhankelijk is van het resultaat en dat het behalen van dit resultaat afhankelijk is van o.a. de capaciteiten van het paard. Als het paard geen enkele springaanleg heeft, is het maar de vraag of het paard ooit op M-niveau kan worden uitgebracht. Piet doet er daarom verstandig aan om, indien er een vergoeding bij een resultaat wordt overeengekomen, het voorbehoud te maken dat de capaciteiten van het paard het resultaat mogelijk maken.

  • Spreek af of de trainer de kosten voor stalling, voer, hoefsmid, reiskosten, dierenarts, voedingssupplementen e.d. vergoed zal krijgen en op welke termijn hij deze vergoedingen zal ontvangen.

Als Piet bijvoorbeeld een jaar lang alle kosten voor moet schieten, loopt hij een erg groot financieel risico. Piet moet maar afwachten of Klaas de door hem gemaakte kosten daadwerkelijk gaat vergoeden. Piet doet er daarom verstandig aan om met enige regelmaat de kosten aan Klaas door te berekenen en vergoed te krijgen. Klaas heeft op dergelijke wijze ook een beter inzicht in de gemaakte kosten.

  • Indien de trainer zijn vergoeding (deels) in de vorm van een percentage van de verkoopprijs zal ontvangen, spreek dan duidelijk af binnen welke termijn het paard moet worden verkocht en wat de gevolgen zijn indien deze termijn niet wordt gehaald.

Een vergoeding van bijvoorbeeld 25% van de verkoopprijs is wel reëel indien het paard binnen korte termijn wordt verkocht, maar niet erg reëel als het paard pas na 2 jaar wordt verkocht. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de hoogte van de verkoopopbrengst.

  • Indien de trainer zijn vergoeding (deels) in de vorm van een percentage van de verkoopprijs zal ontvangen, spreek dan duidelijk af of er sprake zal zijn van een minimale verkoopprijs en welke vergoeding de trainer zal ontvangen indien de minimale verkoopprijs niet wordt gehaald.

Als Piet het paard van Klaas 2 jaar lang traint en het paard wordt vervolgens verkocht voor € 3.000,-- vanwege een stalondeugd dan ontvangt Piet met 25% van de verkoopprijs (€ 750,--) wel erg weinig voor de training van het paard.

  • Spreek af hoe lang de trainingsovereenkomst zal duren. Spreek af tegen welke termijn de trainingsovereenkomst eventueel kan worden opgezegd. Spreek af wat de financiële gevolgen zijn, indien de trainingsovereenkomst vroegtijdig eindigt.

Denk hierbij kan aan het overlijden van het paard, letsel van de trainer waardoor hij het paard niet meer kan trainen of bijvoorbeeld dat de eigenaar van het paard bij een andere trainer onderbrengt.

  • Een paard kan aan iemand schade veroorzaken, waarvoor men aansprakelijk kan worden gesteld.

Piet en Klaas doen er verstandig aan om bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren naar de dekking en of er wellicht een eventuele aanvullende dekking af moet worden gesloten voordat de training van het paard van start zal gaan.

  • Maak afspraken met betrekking tot de eventuele verkoop van het paard.

Mag de trainer hierin bemiddelen? Mag de trainer iedereen op het paard laten proefrijden of is hiervoor eerst toestemming van de eigenaar nodig en moet de eigenaar hierbij aanwezig zijn?

  • Maak afspraken over eventuele medische behandelingen van het paard.

Moet de trainer voor iedere behandeling eerst toestemming van de eigenaar hebben of mag de trainer behandelingen tot een bepaald bedrag en met een bepaalde dringende noodzaak zonder voorafgaand overleg met de eigenaar bij het paard laten uitvoeren?

  • Maak afspraken over wie het paard moet trainen.

Mag alleen de trainer het paard trainen? Of kan een andere stalruiter of bijvoorbeeld een stagiair af en toe zijn plaats innemen?

Bovenstaande aandachtspunten zijn niet volledig, maar zijn enkele voorbeelden uit de praktijk. Helaas blijkt in de praktijk dat bovenstaande aandachtspunten lang niet altijd van te voren duidelijk tussen de trainer en de eigenaar van het paard zijn afgesproken. Lange (juridische) discussies achteraf zijn dan veelal het gevolg. De aandachtspunten waar men bij stil moet staan zijn uiteraard afhankelijk van de situatie en zal daarom per geval kunnen verschillen.

De materie van de trainingsovereenkomst wordt in bovenstaand artikel slechts in een notendop besproken. U kunt daarom ook geen rechten aan dit artikel ontlenen.

Geschreven door advocaat Femke de Reus

www.reusinpaardenrecht.nl Uw specialist in hippisch recht!

www.reusadvocatuur.nl

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Overeenkomsten. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!