Bert runt een handelsstal en op een dag komt Piet bij hem het erf opgelopen. Piet is op zoek naar een brave pony die voor de kar kan lopen. Bert laat aan Piet diverse pony’s zien. Nadat Piet een aantal pony’s heeft uitgeprobeerd kiest hij voor de vijfjarige pony Binky. Piet en Bert worden het eens over de prijs. Binky komt eind juli goed door een klinische aankoopkeuring en de dag erna staat hij bij Piet op stal.

Piet gaat vol enthousiasme met Binky aan de gang. De pony is braaf en laat goede dingen zien. Bert en Piet houden contact met elkaar over de vorderingen van Binky.

Als Piet eind augustus op een dag de stal in komt gelopen ziet hij tot zijn schrik dat Binky met een zwelling in zijn lies heeft. De dagen erna neemt de zwelling verder toe. Piet schakelt de dierenarts in en Binky krijgt diverse medicijnen. De dierenarts constateert dat Binky last heeft van een zaadstrengontsteking. Een operatie blijkt uiteindelijk nodig om het probleem achter de zwelling aan te pakken.

Piet heeft Bert tussentijds op de hoogte gehouden en Bert geeft aan dat hij Binky wel terug wil nemen. Piet wil hier niets van weten. Hij geeft aan gehecht te zijn aan Binky en hij kiest ervoor om de operatie uit te laten voeren.

Na de operatie spreekt Piet Bert aan voor een bijdrage in de kosten van de operatie. Bert is niet van plan om hierin een bijdrage te leveren. Hij heeft immers aangeboden om Binky terug te nemen, vervolgens heeft Piet er voor gekozen om Binky te houden en te laten opereren. Bert is van mening dat Piet daarom ook zelf de kosten van de operatie moet voldoen.

Piet stapt vervolgens naar de rechter...


Verborgen gebrek
De eerste vraag die de rechter moet beantwoorden is of er sprake is van een verborgen gebrek. Piet heeft een dierenartsverklaring als bewijs ingebracht. In deze verklaring wordt uiteengezet dat een zaadstrengontsteking een complicatie is van een castratie en dat het mogelijk is dat een dergelijke ontsteking pas jaren na de castratie actief wordt.

Aan de hand van deze verklaring stelt de rechter vast dat er sprake is van een verborgen gebrek. De ontsteking die na de koop optreedt is immers een complicatie van de castratie. De castratie heeft de pony al twee jaar voor de verkoop ondergaan. De zaadstrengontsteking was aldus al bij de pony aanwezig op het moment van de verkoop. Dat de ontsteking pas na de verkoop ‘actief’ en ‘zichtbaar’ wordt doet hier niet aan af. De oorzaak voor de ontsteking zal immers voor de levering al in de pony.


Kosten operatie
Piet vordert in de procedure volledige vergoeding van de door hem gemaakte dierenartskosten, waaronder ook de operatie. Het verweer van Bert is dat hij een passende oplossing heeft aangeboden door aan te bieden om de pony terug te nemen. Piet had dan geen verdere dierenartskosten hoeven maken. Bert vindt het daarom niet redelijk dat hij mee zal moeten betalen aan de dierenartskosten. Piet kiest er immers zelf voor om de pony te houden en daardoor ook kosten te gaan maken. Deze kosten zou hij niet hebben gehad indien hij de pony zou hebben teruggebracht bij Bert.

De rechter gaat aan dit verweer voorbij. Aangezien er sprake is van een verbogen gebrek, heeft Bert een pony geleverd die niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper (in dit geval is er sprake van een consumentenkoop) heeft vervolgens diverse keuzes. De koper kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de koop volledig te ontbinden (pony terug en koopprijs terug), gedeeltelijk te ontbinden (prijs verminderen: pony houden en gedeelte van de koopprijs terug), herstel van het gebrek vorderen (verkoper moet gebrek herstellen of indien de verkoper niet tot herstel overgaat laat de koper het herstel op kosten van de verkoper uitvoeren).

De rechter is derhalve van mening dat het Piet vrij stond om er voor te kiezen om Binky te laten opereren. De kosten die gemaakt zijn, zijn om het gebrek te herstellen en komen aldus voor rekening van de Bert als verkoper. De rechter wijst de vordering van Piet dan ook toe.

Indien een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter dan kan hij of zij in hoger beroep gaan. Juich bij het verkrijgen van een gunstig vonnis niet te vroeg want in hoger beroep bestaat de kans dat het tij gaat keren.
De paardenwereld wordt steeds meer een juridische wereld en de juridische materie met betrekking tot paarden is ingewikkeld. Laat u dus tijdig door een juridisch professional adviseren over uw positie.

In onderhavig voorbeeld is getracht om een beeld te geven van kwestie die zich in de hippisch recht praktijk kan voordoen. De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. Houdt u voor ogen dat diverse omstandigheden/feiten een rol spelen in de uitkomst. De uitkomst zal derhalve per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen. Voor bovenstaande casus is een bepaalde procedure die zich daadwerkelijk heeft voorgedaan als leidraad gebruikt, maar wordt slechts beknopt en vereenvoudigd weergegeven teneinde het begrijpelijk te houden voor de lezer. Eventuele overeenkomsten in namen berusten puur op toeval.


Geschreven door: advocaat Femke de Reus

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!