Anna wil graag met een paard gaan rijden waarmee zij boven het ZZ-zwaar niveau uit kan komen. Kim biedt haar paard Zorro te koop aan.

Anna neemt vervolgens contact op met Kim om meer informatie te krijgen over het paard. Volgens Kim is het paard dat zij te koop aanbiedt zeker geschikt om boven het ZZ-zwaar niveau uit te kunnen gaan komen.

Anna gaat het paard bezichtigen en maakt een proefrit. Anna moet nog even wennen aan Zorro en bij het vragen van bepaalde oefeningen begint hij een paar keer te staken om vervolgens weer correct verder te lopen.

Partijen worden het eens over de vraagprijs en Zorro krijgt vervolgens van een dierenarts een positief aankoopadvies.

Eenmaal thuis gaat Anna verder met Zorro aan de slag. Zowel paard als ruiter moeten nog wat naar elkaar toe groeien. Zorro blijft echter bij bepaalde oefeningen stakend gedrag zien. Anna neemt een aantal lessen in de weken nadat Zorro bij haar is gekomen. Ook tijdens een aantal lessen gaat het paard in de staak, waarna de instructeur op het paard plaatsneemt. Bij één van deze lessen was Kim ook aanwezig.

Omdat het Anna maar niet lukt om het paard goed aan de loop te krijgen, gaat het paard op trainingskamp bij een top dressuurruiter. Deze ruiter traint het paard langere tijd, maar ondanks de langere periode van trainen blijft het paard bij bepaalde oefening het stakende gedrag zien.

Na verloop van tijd roept Anna de ontbinding van de overeenkomst in omdat zij van mening is dat Zorro niet geschikt is om boven het ZZ-zwaar niveau uit te komen. Aangezien Kim aan de ontbinding weigert mee te werken, stapt Anna naar de rechter.

Standpunten Anna

Anna heeft het paard gekocht om op ZZ-zwaar niveau uit te gaan brengen. Kim heeft tijdens de bezichtiging aangegeven dat het paard voor dit gebruiksdoel geschikt zou zijn. Zowel bij Anna, haar instructeur als de top dressuurruiter die het paard langere tijd heeft getraind, laat het paard stakend gedrag zien. Anna heeft er naar haar mening alles aan gedaan om een combinatie met het paard te gaan vormen en om het stakende gedrag te verhelpen.

De top dressuurruiter heeft een verklaring afgelegd waarin hij aangeeft dat het paard zeer zeker veel kwaliteiten en potentie heeft. Deze ruiter is echter van mening dat het stakende gedrag van het paard verhindert dat het geschikt is voor het niveau boven het ZZ-zwaar. Volgens de ruiter heeft het paard fysieke beperkingen (lichaamsbouw) om bepaalde oefeningen correct uit te oefenen, waardoor het paard stakend gedrag laat zien. Het ZZ-zwaar niveau is volgens deze ruiter het hoogst haalbare voor het paard.

Anna is daarom van mening dat Kim haar een paard heeft verkocht dat ongeschikt is voor het gebruiksdoel, te weten uitkomen op niveau boven het ZZ-zwaar.

Standpunten Kim

Kim is van mening dat het stakende gedrag het gevolg is van een verkeerde training van het paard, door de rijcapaciteiten van Anna of doordat het paard in kortere tijd meerdere stallen en ruiters heeft gehad.

Tijdens de proefrit liet het paard ook wat stakend gedrag zien, het was voor Anna voor de koop dus duidelijk dat het paard stakend gedrag kon laten zien. Kim heeft zelf nooit problemen met het paard gehad.

Tot slot is Kim van mening dat Anna te laat heeft geklaagd, waardoor zij haar juridische rechten heeft verspeeld.

Oordeel van de rechter

De rechter is van oordeel dat Anna niet te laat heeft geklaagd. Tijdens de procedure is naar voren gekomen dat Kim enkele weken na de koop bij een les van Anna aanwezig is geweest en het paard toen heeft zien staken. Anna heeft het gedrag toen ook met Kim besproken. Binnen enkele weken na de koop wist Kim dus dat het paard stakend gedrag liet zien en heeft Anna dit met haar besproken. Het klagen is vormvrij, het maakt daarom niet uit dat Anna Kim niet schriftelijk van het gedrag op de hoogte heeft gebracht.

Uit de verklaring van de top dressuurruiter leidt de rechter af dat het paard door fysieke beperkingen (lichaamsbouw) niet in staat is om bepaalde oefeningen uit te voeren waardoor het stakend gedrag laat zien. Het stakende gedrag is aldus niet het gevolg van een eventuele verkeerde training, de rijcapaciteiten van Anna of door de wisseling van stallen en ruiters. De rechter gaat er vanuit dat het paard ook ten tijde van de levering niet over de eigenschappen beschikte die voor het gebruiksdoel nodig waren.

Het staken tijdens de proefrit maakt volgens de rechter nog niet dat Anna bekent was met het stakende gedrag en dit heeft ‘geaccepteerd’. Om te kunnen beoordelen of een paard afwijkend gedrag zal vertonen is immers een langer en intensiever contact tussen paard en ruiter vereist.

De rechter is van mening dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat Anna de overeenkomst terecht heeft ontbonden en bepaalt dat Kim het paard terug moet nemen en aan Anna de koopprijs en de gemaakte kosten ten behoeve van het paard moet vergoeden.

De praktijk

Bovenstaande is slechts een indicatie waarover in de praktijk een geschil kan ontstaan en hoe een rechter tegen een casus aan kan kijken. In de werkelijkheid zal het verloop van de procedure uiteraard afhangen van diverse omstandigheden, zoals de feiten die per situatie verschillen, de hoedanigheid van partijen (consument of professional) en het type gebrek.

In de praktijk is te merken dat de ‘paardenwereld’ steeds meer een juridische wereld aan het worden is. Laat u derhalve tijdig adviseren over uw rechten en plichten.

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!