Mieke runt een kleine pensionstal en heeft een van haar fokproducten te koop staan. Het betreft de pony mr. Bean die 7 jaar is en door haar dochter inmiddels in het M2 wordt uitgebracht. Daarnaast is mr. Bean ook van de partij geweest bij diverse ponyclub-evenementen, zoals o.a. de onderlinge ponyspelen (spelletjesdag) en de begeleiding bij de plaatselijke Sinterklaasintocht.

Fiona komt samen met haar dochtertje (Fleurtje) van 11 om mr. Bean te bezichtigen en proef te rijden. Fiona en Mieke worden het eens over de prijs en enkele dagen later staat mr. Bean bij Fiona op stal.

Als Fleurtje vervolgens de eerste weken thuis op mr. Bean gaat rijden, blijkt mr. Bean de nodige grappen in huis te hebben. Na enige tijd is het gedrag niet meer grappig en wil de instructrice niet meer dat Fleurtje nog op mr. Bean zal rijden omdat zij dit te gevaarlijk vindt. Als Fleurtje op een dag huilend de woonkamer binnenkomt omdat mr. Bean haar gebeten heeft, is de maat vol voor Fiona. Zij neemt contact op met Mieke om het wangedrag te bespreken. Mieke herkent het gedrag niet en ze komen niet tot een onderlinge oplossing.

Omdat Fiona de buik vol heeft van de kwelgeest van Fleurtje, zet zij mr. Bean op de trailer en laadt hem bij Mieke uit en bindt hem vast aan het hek bij de oprit om vervolgens weer naar huis te gaan.

Fiona en Mieke treffen elkaar vervolgens weer bij de rechter, die zij allebei een eigen vordering hebben voorgelegd.


Vorderingen Mieke

Mieke vordert dat Fiona alsnog correct de overeenkomst nakomt en zal meewerken aan de levering van mr. Bean. Zij is van mening dat partijen een overeenkomst hebben gesloten en dat zij een pony heeft geleverd die aan de overeenkomst voldoet. De pony is volgens haar betrouwbaar maar heeft wel een sterk en pittig karakter. Door het zonder overleg terugbrengen van de pony werkt Fiona niet mee aan de levering. Mieke wil dat de rechter Fiona tot deze medewerking verplicht, onder verbeurte van een dwangsom (te vergelijken met een boete). Daarnaast wil Mieke dat Fiona haar schade gaat vergoeden. Doordat de pony bij haar is teruggebracht moest zij de pony in haar pensionstal stallen en kon zij deze stal niet aan een pensionklant beschikbaar stellen.


Vorderingen Fiona

Fiona is van mening dat Mieke haar een pony heeft verkocht die niet aan de overeenkomst beantwoordt. Mr. Bean is immers levensgevaarlijk en dus niet geschikt voor Fleurtje. Zij neemt het standpunt in dat zij het recht had om de overeenkomst te ontbinden. Zij vraagt de rechter om de ontbinding te bevestigen en om te bepalen dat Mieke de betaalde koopprijs aan haar moet terugbetalen.


Oordeel rechter

De rechter is van mening dat het voor zowel Mieke als Fiona duidelijk was dat mr. Bean gereden zou worden door Fleurtje en dat hij hiervoor geschikt moest zijn. Het pittige en sterke karakter van mr. Bean staat dit in de weg. Mieke had voor het sluiten van de koop duidelijk het sterke en pittige karakter van mr. Bean bij Fiona kenbaar moeten maken. Mieke heeft dit niet gedaan, zodat Fiona een pony mocht verwachten die geschikt zou zijn voor een elfjarige. De rechter is van oordeel dat Fiona de overeenkomst terecht heeft ontbonden en draagt Mieke op om de ontvangen koopprijs aan Fiona terug te betalen.


Hoger beroep

Fiona is het niet eens met de beslissing van de rechter en gaat in hoger beroep. In hoger beroep wordt de gehele kwestie opnieuw besproken en bekeken.

Omdat het juridische geschil inmiddels al erg lang loopt en mr. Bean maandelijks de nodige kosten met zich meebrengt, verkoopt Mieke de pony in de tussentijd aan iemand anders.

Mieke geeft aan dat ze voorafgaand aan de koop heeft medegedeeld dat de pony een sterk en pittig karakter had. Fiona betwist dit. De rechter is van mening dat het niet uitmaakt of Mieke dit wel of niet heeft gezegd omdat het gedrag waarover Fiona klaagt veel verder gaat dan ‘pittig’. Als Mieke daadwerkelijk heeft aangegeven dat de pony ‘pittig’ is dan kan Fiona hier niet achteraf over klagen. Ze kon dan immers verwachten dat de pony pittig was. Fiona klaagt echter niet over het ‘pittig’ zijn maar over wangedrag, hetgeen zij ook bij een eventuele melding van het ‘pittig’ zijn niet had hoeven verwachten.

De rechter geeft Fiona de opdracht om te bewijzen dat de pony al vlak na de levering het door haar omschreven wangedrag liet zien. Fiona komt met een aantal getuigen die bevestigen dat de pony al vlak na de levering het door haar bedoelde wangedrag liet zien. Vervolgens geeft de rechter aan Fiona de opdracht om te bewijzen dat de pony dit wangedrag ook al voor de koop had. Om dit te bewijzen wordt een deskundige aangewezen. Deze deskundige geeft aan dat het gedrag van de pony vaker bij paarden en pony’s voorkomt, het is dus goed mogelijk dat de pony dit gedrag ook al voor de koop liet zien. De deskundige is echter wel van mening dat het te ver gaat om de gedragingen van de pony als misdragingen aan te merken. Aangezien de pony bij Mieke mee heeft gedaan aan bijvoorbeeld een spelletjesdag en een Sinterklaasintocht ontstaat de indruk dat mr. Bean een betrouwbare pony is.

De rechter is van oordeel dat Fiona onvoldoende heeft aangetoond dat de pony wangedrag laat zien en dat hij dit wangedrag ook al voor de koop liet zien. De rechter bepaalt dat Mieke een pony heeft geleverd die aan de overeenkomst beantwoordde. Omdat Mieke de pony inmiddels doorverkocht heeft kan de pony niet terug naar Fiona. Fiona moet aan Mieke alles terugbetalen dat zij in de vorige procedure van haar heeft ontvangen. Zij moet ook het verschil tussen de koopprijs die zij hebben afgesproken en de koopprijs die Mieke later voor de pony heeft ontvangen, aan Mieke vergoeden. Daarnaast moet zij ook de kosten van de stalling over de periode van het terugbrengen van de pony tot aan de verkoop van de pony aan Mieke vergoeden.


Conclusie

Indien een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter dan kan hij of zij in hoger beroep gaan. Zoals uit bovenstaande voorbeeld blijkt kan in hoger beroep een volstrekt andere beslissing worden genomen dan dat de rechter in eerste aanleg (de rechter die als eerste naar het geschil kijkt) heeft genomen. Juich bij het verkrijgen van een gunstig vonnis niet te vroeg want in hoger beroep bestaat de kans dat het tij gaat keren.

De paardenwereld wordt steeds meer een juridische wereld en de juridische materie met betrekking tot paarden is ingewikkeld. Laat u dus tijdig door een juridisch professional adviseren over uw positie.


In onderhavig voorbeeld is getracht om een beeld te geven van kwestie die zich in de hippisch recht praktijk kan voordoen. De juridische materie in dit artikel is slechts beknopt besproken en is aldus niet volledig. Houdt u voor ogen dat diverse omstandigheden/feiten een rol spelen in de uitkomst. De uitkomst zal derhalve per geval verschillen. U kunt daarom ook geen rechten aan bovenstaande artikel ontlenen. Voor bovenstaande casus is een bepaalde procedure die zich daadwerkelijk heeft voorgedaan als leidraad gebruikt, maar wordt slechts beknopt en vereenvoudigd weergegeven teneinde het begrijpelijk te houden voor de lezer. Eventuele overeenkomsten in namen berusten puur op toeval.

Bent u benieuwd naar wat Reus Advocatuur voor u kan beteken? Lees dan verder op onze speciale pagina over Koop en verkoop. Of maak een afspraak voor ons gratis spreekuur!